Varsel om anleggsarbeid ved Steinkjer stasjon 1.-4. april 2021

Fra skjærtorsdag til første påskedag stanser all togtrafikk på Nordlandsbanen mens Bane NORs entreprenør gjør anleggsarbeid ved Steinkjer stasjon.

Arbeidene skal foregå i dette området syd for Steinkjer stasjon. (Foto: Sondre Spets)

Banen er stengt fra ca. klokken 11.20 torsdag 1. april fram til ca. kl. 09.20 søndag 4. april. I denne perioden erstattes persontogene med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapet SJ Norge.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved omfattende anleggsarbeid i og ved trafikkert jernbanespor, er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken. Av hensyn til gods- og persontrafikken på Trønderbanen og Nordlandsbanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Dette skal vi gjøre

I Trøndelag fases det i tida framover inn 14 nye togsett som kan kjøre både på diesel og strøm. De nye togene er lengre enn de gamle og har plass til flere passasjerer. For å ta i mot de nye togene bygger Bane NOR nye spor for hensetting (parkering) av tog ved Steinkjer stasjon.  Totalt blir det plass til fem 113 meter lange togsett, og arbeidene avsluttes i september 2021.

Som et ledd i dette prosjektet skal det også bygges et nytt anlegg for fylling av diesel på togene, og det er denne jobben som gjøres i påsken. Dette omfatter blant annet legging av rørsystem og et trau under sporene som skal sikre mot eventuelle lekkasjer.

Slik vil arbeidene merkes

Arbeidene vil i hovedsak foregå i spor 1 og 2 i området mellom sydenden av dagens plattform og Sannanbrua, samt på vestsiden av de nye hetsettingssporene. Deler av skinnegangen fjernes i to spor for å legge dieseltrauet, før sporene legges tilbake på plass.

Det blir anleggsstøy fra gravemaskiner, hjullastere, lastebiler og en mobilkran gjennom hele perioden. Det blir også noe kjøring med anleggsmaskiner til og fra arbeidsområdet.

Alternativ overnatting

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Steinkjer kommune.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting til naboer som blir berørt av støy over grenseverdiene. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, registrerer du navn, gateadresse og antall personer her: www.banenor.no/kontaktskjema. Du kan også benyttet dette skjemaet hvis du har spørsmål om arbeidene, så blir du kontaktet fra oss.

Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidene, og vi takker for naboenes tålmodighet og samarbeid. Vi ønsker alle en riktig god påske!