Støyende nattarbeid ved Hansbakken overgangsbru

Bane NORs entreprenør utfører periodevis støyende arbeid på og ved Hansbakken overgangsbru nettene til 6. og 7. desember, 15. og 16. desember samt natten til 4. januar 2022. Sikring av området startet kvelden 5. desember.

Av sikkerhetsmessige grunner kan det ikke være togtrafikk på sporet når anleggsarbeidene pågår. Av hensyn til gods- og persontrafikk legges derfor arbeidene til natt.  

 

Slik vil arbeidene merkes 

Arbeidene i uke 49, 50 og uke 1 2022 er planlagt gjennomført slik:  

  • Arbeid kveld 5.12 for sikring av arbeidsområdet.
  • Arbeid natt til 6.12 for å fjerne eksisterende bru og pigge i fjell. Dette medfører støy fra verktøy og anleggsmaskiner.
  • Støyende arbeider med pigging av fjell vil foregå sporadisk på kveld og natt til 07., 08.,15. og 16. desember. 
  • Støyende arbeider med pigging av fjell og betong vil foregå sporadisk  natten til 4. januar 2022 mellom kl. 0100 og kl. 0400.

Arbeidene avsluttes tidligere hvis forholdene tilsier det. 

 

Dette skal vi gjøre 

Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres innen utgangen av 2024. I den forbindelse er det nødvendig å bygge nye overgangsbruer med tilstrekkelig frihøyde for fremtidig strømanlegg. Dagens overgangsbru ved Hansbakken er for lav og brua må rives og erstattes med ny. Trondheim kommune har godkjent tiltaket om bygging av ny og høyere bru som tilfredsstiller sikkerhetskrav for elektrifisert bane, SAK BYGG-21/83161. Den nye brua som står klar våren 2022 blir også bredere.  

 

Tiltak for direkte berørte naboer

De nærmeste naboene til Hansbakken overgangsbru blir varslet med egen sms. Dersom du mottar en slik melding og ønsker å benytte deg av tilbud om alternativ overnatting, må du registrere deg innen 28. desember, med tilsendt kode, her: Kontaktskjema - Bane NOR.

Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag-fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag- løndag/helligdag kl. 09:00-15: 00.

Du kan også kontakte Elektrifiseringsprosjektet ved å sende en e-post til: ElektrifiseringTM@banenor.no.

Bane NOR beklager ulempene, og vi takker for naboenes tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne ta i bruk nye og miljøvennlige tog på grønne spor i Trøndelag innen utgangen av 2024.