Sporarbeid ved Verdal stasjon natt til torsdag 18. november

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Nordlandsbanen. I den forbindelse vil det natt til torsdag 18. november foregå nattarbeid i sporet ved Verdal stasjon.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 04.00. Aktiviteten vil medføre støy knyttet til bruk av maskiner og utstyr for kapping og sveising av skinner, samt sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være svært kortvarige.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere opplysninger om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med;

Rune Morten Wærnes
Arbeidsplanlegger Spordrift AS
Mobil:   404 22 172 (08-16)
E-post: rune.morten.waernes@spordrift.no