Nattarbeid ved Mo stasjon 23. august - 6. september

Bane NOR har ansvaret for å modernisere og vedlikeholde Nordlandsbanen. I den forbindelse vil det i tiden som kommer foregå nattarbeid ved Mo stasjon.

Arbeidet som gjelder strekningen fra Mo i Rana stasjon til Langneset er så smått i gang allerede, og vil pågå t.o.m. 6. september.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 21.00 – 06.00, og vil dessverre innebære perioder med anleggsstøy og uvante lyder. Vi beklager naturligvis ulempene dette fører med seg, men understreker at vi vil forsøke å begrense omfanget av støy så mye som mulig.

Dersom du har spørsmål om arbeidet som skal utføres, ta gjerne kontakt med:

Espen Kaspersen, mobil 932 22 560 eller Morten Sandvær, mobil 990 46 093.

 

Vennlig hilsen Bane NOR