Anleggsarbeid - Mo i Rana

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. Ved Langneset bygger vi ny støttemur parallelt med E6. I den forbindelse vil det foregå arbeid natt til lørdag 16. oktober.

Arbeidsområdet strekker seg fra Tungtransportbrua til Langneset. I arbeidet med å montere elementer i ny støttemur vil det bl.a. bli benyttet dieseldrevne skinne-/veigående maskiner, mobilkraner samt diverse støyende håndverktøy. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, men vi understreker at det ikke vil bli langvarige perioder med kraftig støy.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet. I tillegg beklager vi sen varsling.

Hvorfor nattarbeid?
Arbeidet utføres om natta etter pålegg fra Statens Vegvesen som ikke tillater arbeid som innebærer innsnevring av E6 forbi anleggsområdet på dagtid.

Ved ønske om mer informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Espen Kaspersen
Prosjektleder Bane NOR
Mobil: 932 22 560 (08-16)
E-post: espen.kaspersen@banenor.no