Bane NOR etablerer fiber langs Nordlandsbanen

Jernbanen blir digital. Bane NOR bygger derfor ut og forbedrer jernbanens transmisjonsnett, altså fiber, over hele Norge. Dette er en viktig del av arbeidet for å øke punktligheten på jernbanen.

Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue

Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Med ERTMS får vi en mer stabil, sikker og punktligere jernbane. Før vi kan installere det nye systemet, må vi forbedre og bygge ut fiber langs jernbanen. Nå jobber vi langs Nordlandsbanen.

Fiber trengs for å kunne bruke det nye signalsystemet. Det brukes også til kundeinformasjon på stasjoner, som skjermer og høyttalere, og gir bedre dekning for GSM-R, jernbanens egne lukkede mobilnett for kommunikasjon mellom togfører og togleder. Vi bygger et redundant nett, som betyr at om en kabel skulle feile ett sted, har transmisjonen alltid annen vei å gå for å nå målet. Slik unngår vi nedetid og uønskede stopp i trafikken. 

Arbeidene er i gang

Arbeidene mellom Stjørdal og Steinkjer stasjoner startet i mai 2020, og skal etter planen avsluttes i oktober 2021.

Vi bygger nye føringsveier for kabler der det er behov for det. Fløter fiber langs strekningen og legger fiber til telekommunikasjonsrom, stasjoner og jernbaneutstyr som sporveksler. Det er entreprenøren Trym AS som gjennomfører arbeidene på oppdrag fra Bane NOR.

I forbindelse med bygging av nye kabelkanaler, må naboene regne med noe støy og trafikk fra arbeidsmaskiner. På grunn av togtrafikk på dagtid, vil arbeidene stort sett foregå på nattetid. Vi må også bruke bilveier tilknyttet strekningen. Vi beklager ulempene dette kan medføre, men gjør oppmerksom på at vi ikke gjøre støyende arbeider i innsovingsperioden mellom 23:00 og 01:00.

De nærmeste naboene vil motta SMS-varsel med detaljert informasjon når vi skal arbeide i deres område.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter, åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.