Digitaliseringen av Drammen-, Asker- og Spikkestadbanen er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider på strekningene Skøyen - Asker og Lier - Brakerøya.

Mellom Skøyen og Asker skal vi i 2023 montere nye tekniske hus på Asker, Sandvika, Lysaker, Stabekk, Høvik, Billingstad og Hvalstad. Videre vil vi trekke kabler i føringsveier og installere koblingsskap på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Samtidig vil vi bytte drivmaskiner til sporveksler på stasjonene, og begynne med å sette opp stolper for de nye skiltene som etter hvert skal erstatte dagens signaler. 

For strekningen Lier-Brakerøya skal vi i to helgebrudd i 2023 (26.08.-28.08. og 21.10.-23.10.) utføre arbeid på Brakerøya stasjon. Vi skal montere nytt signalteknisk hus, trekke kabler i føringsveier, installere koblingsskap, bytte drivmaskiner og sette opp stolper for nye ERTMS-skilt.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørt av arbeidene. For å trekke kabler må vi i enkelte perioder tilpasse betongelementer ved hjelp av betongsag. For å komme ut på jernbanelinjen bruker vi også skinnegående materiell og andre fremkomstmidler for å ivareta effektiv byggeperiode. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00, også i helgene. Det skal ikke utføres støyende arbeider i innsovningsperioden (kl.23:00 - 01:00). Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442).

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS når det nærmer seg oppstart i deres område.


Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. 

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider er mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

Les mer om ERTMS i Norge her