Vegetasjonsrydding på Lierstranda 11. - 19. juni

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Drammenbanen. I perioden 11. – 19. juni vil det foregå vegetasjonsrydding langs jernbanesporene i området ved Lierstranda.

Arbeidet vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knytt til bruk av skinnegående maskiner, motorsag, ryddesag og fliskutter. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 21.00-06.00 de aktuelle nettene i perioden. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet hele tiden vil flytte seg. Periodene med særlig kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?
God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs spora. Det bedrer også utsikten fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det ofte av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den vanlige togtrafikken. Gjennom å gjøre nødvendig forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)