Sporarbeid mellom Skien og Porsgrunn

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. I perioden 19. – 23. september vil det foregå vedlikeholdsarbeid på i alt fem steder mellom Skien og Porsgrunn på Bratsbergbanen.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 24.00 og 04.00 hver natt i den aktuelle perioden.

Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Hensikten med arbeidet
Bratsbergbanen er tett trafikkert av tunge og lange tog, som fører til slitasje på spor- og sporveksler. På enkelte steder er slitasjen blitt så omfattende at det er nødvendig med utbedringer og forebyggende vedlikehold. I denne omgangen har vi særlig fokus på å utbedre sår og skader på skinnene. I tillegg skal vi pakke (stabilisere) sporveksler. Riktig justerte spor bidrar til en mer optimal sporgeometri og linjeføring, noe som både reduserer slitasjen og samtidig gir noe mindre støy fra tog som passerer.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Svein Lunde
Anleggsleder, Spordrift AS
Mobil:    902 07 174 (08-15)