Nattarbeid på Bratsbergbanen 30. november - 10. desember

Vi moderniserer og vedlikeholder det norske jernbanenettet. I perioden 30.11. – 10.12. skifter vi ut ballastpukk under sporene i Skienstunnelen mellom Skien og Borgestad.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil i all hovedsak foregå døgnkontinuerlig i den aktuelle perioden. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for fjerning (suging) av pukk.

Hovedarbeidene vil foregå inne i Skienstunnelen, men lasting og lossing av pukk vil foregå i friluft i nærheten av henholdsvis Kramla og Borgestad stasjon. Det meste av arbeidet knyttet til håndtering av pukk, vil foregå på dagtid, men av praktiske årsaker kan det forekomme tilfeller av nattarbeid i løpet av arbeidsperioden.

Vi beklager ulempene som dette medfører, men understreker at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no