Nattarbeid i sporet ved Sandefjord stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I tidsrommene 14. – 16. og 20. – 27. september vil det foregå maskinelt sporarbeid ved Sandefjord stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil i den første perioden (14. – 16.9.) foregå i tidsrommet 19.00-05.00. I perioden 20. – 27.9. vil arbeidstiden være 22.00-08.00. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Beklager sen varsling
Vi beklager også at naboene ikke er blitt varslet tidligere. Sen varsling skyldes en svikt i rutinene for utveksling av informasjon mellom entreprenøren og Bane NOR.

Beskrivelse av arbeidet
Aktiviteten som pågår er knyttet til såkalt nøytralisering av sporene. Nøytralisering handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i nye skinner på tre av sporene ved Sandefjord stasjon. Riktig nøytraltemperatur er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig utbedring og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Alternativ overnatting
Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men enkelte arbeidsoperasjoner vil innebære støy som overskrider anbefalte grenseverdier. Det er derfor aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette, eller har andre spørsmål om det pågående og planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med:

Bjørn Naustdal
Prosjektleder Baneservice AS
Mobil:    412 12 343
E-post:   bjorn-john.naustdal@baneservice.no

Marius Kornkveen
Stedlig arbeidsleder Baneservice AS
Mobil:    979 67 496
E-post:   marius.kornkveen@baneservice.no