Nattarbeid i sporet ved Sandefjord stasjon 10. oktober - 8. november

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Sandefjord stasjon har vi behov for å fornye spor- og høyspenningsanlegg.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet vil foregå i perioden 10. oktober – 8. november, og vil bli utført i tidsrommet mellom 20.00 og 06.00 de aktuelle nettene i perioden.

I uke 41 (10. – 16. oktober) vil det pågå utskifting av såkalte isolerte skinneskjøter i spor 1 ved stasjonen. I tillegg vil det foregå trekking av nye kabler. I dette arbeidet vil det bli benyttet dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy blant annet knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter, må påregnes.

I uke 42 og 43 (17. – 30. oktober) skal det monteres nye fundamenter og master for kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Arbeidet vil i hovedsak foregå i begge ender av stasjonsområdet (om lag 6-700 meter fra stasjonsbygningen i begge retninger), og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevet gravemaskin. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy knyttet til bruk av diverse støyende håndverktøy (muttertrekker o.l.) må påregnes.

Uke 44 og 45 (1. – 8. november) vil det foregå utskifting av sviller samt nøytralisering og justering av spor 2 ved stasjonen. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy blant annet knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter, må påregnes. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no