Nattarbeid i sporet ved Gokstad 5. - 7. oktober

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I tidrommet 5. – 7. oktober vil det foregå utbedring av feil på skinner i området ved Gokstad på Vestfoldbanen.

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 23.00-04.30 de aktuelle nettene. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men ber om forståelse for vårt behov for å gjennomføre nødvendig utbedring av skinnefeil. Uten driftssikre spor, stopper togene.

Hensikten med arbeidet er å utbedre feil på jernbaneskinnene. Som et ledd i arbeidet vil sporet bli såkalt nøytralisert. Nøytralisering handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig utbedring og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med:

Svein A. Lunde
Anleggsleder Spordrift AS
Mobil:    902 07 174 (08-16)
E-post:   svein.arild.lunde@spordrift.no