Nattarbeid i Sandefjord og omegn

Arbeidet med utbedring av skadene etter brannen ved Sandefjord stasjon i fjor pågår fortsatt. For øyeblikket pågår arbeidet med å skifte ut og trekke nye kabler i begge retninger ut fra stasjonen.

Arbeidet vil pågå ut mai måned, og utføres om natten. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men unntaksvis kan det forekomme perioder med noe kraftigere støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at periodene med kraftigere støy vil være kortvarige. I tillegg forflytter arbeidet seg hele tiden.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider:
Mandag - fredag 08:00-19:00
Lørdager, søndager og helligdager 09:00-15:00