Nattarbeid i Sandefjord 2. - 4. april

I kjølvannet av brannen i fjor, har det pågått et omfattende arbeid med reparasjon og utbedring av diverse jernbanetekniske anlegg som ble ødelagt i brannen. Mye er utført, men vi er fortsatt ikke helt i mål.

Helgen 2. – 4. april, vil det pågå nattarbeid i området ved planovergangen i Sandarveien. Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter bl.a. fjerning av masser, montering av nye mastefundamenter, nye føringsveier for kabler etc.

Enkelte arbeidsoperasjoner vil forårsake perioder med støy som overstiger anbefalte grenseverdier. Vi tilbyr derfor alternativ overnatting til berørte naboer. For mer informasjon, se lenger ned i nabovarslet.

Nattestengt vei
Som følge av arbeidet vil planovergangen i Sandarveien være stengt for ferdsel i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 09.00, natt til søndag 3. april og mandag 4. april. Omkjøring er skiltet.

Beklager sen varsling
Uforutsett E-posttrøbbel har ført til at intern informasjonsutveksling har stoppet opp hos oss, og det dessverre medført at dette nabovarslet kommer lovlig sent. Det beklager vi på det sterkeste.

For mer informasjon og henvendelser om alternativ overnatting, ta kontakt med kundesenter@banenor.no.