Helgearbeid ved Sandefjord stasjon

I kjølvannet av brannen i fjor, har det pågått et omfattende arbeid med reparasjon og utbedring av diverse jernbanetekniske anlegg som ble ødelagt i brannen. Mye er utført, men vi er fortsatt ikke helt i mål.

For tiden pågår det utbedring av signal -og sikringsanlegget ved Sandefjord stasjon. Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og foregår i området ved Sandarveien. Det store omfanget gjør at vi har behov for å jobbe også på lørdager og søndager, i første omgang frem til utgangen av mars i år. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-17).

Vi benytter anledningen til å understreke at det generelle støynivået vil være moderat, men at kortere perioder med noe kraftigere støy må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at entreprenøren så langt det er praktisk mulig, vil forsøke å tilrettelegge arbeidet slik at det blir minst mulig støyende aktivitet på søndag morgener og under kirketiden.