Flere tilfeller av gjenstander i sporet og ulovlig ferdsel ved Galleberg

Bane NOR har ansvaret for å ivareta sikkerheten på jernbanen i Norge. Ved Galleberg på Vestfoldbanen har vi i den senere tiden mottatt en rekke meldinger om større og mindre gjenstander som er plassert i sporet. I tillegg har vi mottatt meldinger om ulovlig ferdsel i sporet.

Vi vet ikke hvem som står bak hærverket og den ulovlige ferdselen, men kan ikke utelukke at det dreier seg om barn og ungdom med lokal tilknytning. Vi er alvorlig bekymret for utviklingen.

Ved Galleberg passerer togene i opp mot 200 km/t. Konsekvensene av et sammenstøt mellom tog i høy hastighet og tunge gjenstander som er plassert i sporet med overlegg, kan føre til avsporinger og andre alvorlige ulykker. I verste fall kan hærverk og ulovlig ferdsel føre til at mange liv går tapt.

Vi minner om at all ferdsel i og langs sporet er forbudt. For å ivareta hensynet til alles sikkerhet og samtidig redusere risikoen for alvorlige ulykker, vil vi innstendig oppfordre foreldre og foresatte til å ta dette opp med sine håpefulle. Vi har ingen barn og ungdommer å miste.

Vi oppfordrer også til å melde ifra til oss dersom dere observerer tilfeller av ulovlig ferdsel eller andre former for aktivitet som er forbundet med fare for liv og helse inne på våre områder. Helt på tampen gjør vi, for ordens skyld, oppmerksom på at alt av ulovlig ferdsel rutinemessig politianmeldes.

Dersom du ønsker å varsle om farlige forhold, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no.

Ved fare for liv og helse, kontakt politiet på telefon 02800.

Med vennlig hilsen

Bjørn Ståle Varnes
Banesjef Vestfoldbanen