Nå skal Vestfold- og Sørlandsbanen digitaliseres

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Nå gjør vi forberedende arbeider på Sørlandsbanen mellom Daler og Vestfossen, og Vestfoldbanen fra Drammen til Sem.

Bane NOR bygger føringsveier, forbereder området for teknisk hus og etablerer strømforsyning for nytt digitalt signalsystem på jernbanen. Nå starter vi opp på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Foto: Liv Tone Otterholt

Dagens signalanlegg skal erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Det skal gi færre forsinkelser for de reisende, og flere tog i rute.

Det første vi gjør er å bygge kabel- eller rørkanaler og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi etablerer også område for nytt teknisk hus og strømforsyning på stasjoner og blokkposter.

I løpet av 2022 skal vår entreprenør Aarsleff Rail AS gjøre denne jobben på Sørlandsbanen mellom Daler og Vestfossen, og Vestfoldbanen fra Drammen til Sem.

Signalsystemet skal tas i bruk på Vestfoldbanen (mellom Drammen og Tønsberg) og på Sørlandsbanen (mellom Drammen og Hokksund) i 2025.

Må påregnes noe støy

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Kan bli noe nattarbeid

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre! Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442).  Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom 23:00 og 01:00. 

Bane NOR informerer kommune og politi om arbeidene.

Hvor skal vi jobbe?

Vestfoldbanen mellom Kobbervik - Smørstein: 

I perioden 10.05 - 26.06 arbeider vi på strekningen mellom Kobbervik og Smørstein holdeplasser. Arbeidet vil pågå på natten, fra kl. 21:00 - 08:00. Her skal vi etablere nye føringsveier og rengjøre eksisterende kanaler for gjenbruk. Eventuelle tilpasninger av betongkanalene vil gjøres med en vinkelsliper. Det vil også graves kryssinger og bygges kummer for kabler. Det vil etableres område for to tekniske hus på strekningen, et ved Galleberg holdeplass og et ved Smørstein holdeplass.

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra arbeidets art og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.