Arbeid i sporet ved Stokke stasjon 11. - 15. juli

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. Ved Stokke vil det i tidsrommet 11. – 15. juli foregå utskifting av sviller under sporveksel i vestre ende av stasjonen.

Arbeidet blir utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR.  Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Det blir ikke kontinuerlig støyende arbeid, men aktivitetene vil innebære korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Svein A. Lunde
Arbeidsplanlegger, Spordrift AS
Mobil:   902 07 174 (08-16)
E-post: svein.arild.lunde@spordrift.no