Arbeid i sporet ved Sandefjord stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. I perioden 30. november – 11. desember vil det foregå modernisering av spor- og høyspenningsanlegg ved Sandefjord stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå både på dagtid og natt. Aktiviteten på natt, vil i hovedsak omfatte arbeid på høyspenningsanleggene. Vi beklager eventuelle ulemper, men understreker at det generelle støynivået vil være relativt moderat.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foregå arbeid på lørdager og søndager i den aktuelle perioden, og at kortvarige perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse støyende håndverktøy (muttertrekkere o.l.) må påregnes.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no