Arbeid i sporet ved Sandefjord og Stokke stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. Ved Sandefjord og Stokke vil det i tidsrommet 11. – 13. juni foregå utskifting av sporveksler.

Arbeidet blir utført av Spordrift AS i Stokke og av Baneservice AS i Sandefjord. Begge steder på oppdrag fra Bane NOR.  Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og mobilkran for å heise inn de nye sporvekslene.

Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tiden mellom kl. 02.00, natt til lørdag 11. juni til natt til mandag 13. juni kl. 02.00. Det blir ikke kontinuerlig støyende arbeid, men aktivitetene vil innebære korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og spesialutstyr for kutting og sliping av skinner.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 79 420 (08-16)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no