Vegetasjonsrydding Bratsbergbanen og Brevikbanen

Bane NOR har ansvaret for drift og vedlikehold av det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det i løpet sommeren og høsten foregå vegetasjonsrydding langs jernbanesporene på strekningen mellom Valebøveien og Dalen Portland.

Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid (06-19). Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsag, ryddesag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet hele tiden vil forflytte seg. Periodene med særlig kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?
God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar gir det bedre utsikt fra togvinduet og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Olav Songedal
Assisterende byggeleder, Nettskog AS
Mobil:   908 91 843