Vedlikehold av Kleivebrua - Mulvikaveien

I perioden 1 desember. – 17.desember utfører vi nødvendig vedlikehold på Kleivebrua. Arbeidet innebærer at brua i en periode vil være stengt for kjøretøy på dagtid (08-17).

Bruvedlikeholdet utføres av Isachsen Anlegg AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet utskifting av tredekke, asfaltering samt rehabilitering rekkverk.

Hva betyr det for deg som nabo?
I perioden onsdag 1.desember til fredag 3.desember vil brua være stengt for kjøretøy i tidsrommet 08:00 til 17:00 i forbindelse med utskifting av tredekket. I hele perioden som vedlikeholdsarbeidet pågår vil vi etterstrebe og holde brua åpen for ferdsel for myke trafikanter. I nært samarbeid med entreprenøren vil vi ellers legge vekt på å begrense ulempene for berørte naboer så mye som mulig.

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Trond Einar Solberg
Anleggsleder, Isachsen Anlegg AS
Mobil: 99200045
E-post: Trond.Solberg@isachsenas.no

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 91679420
E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no