Varsel om nattarbeid på Drammenbanen 02. og 03. oktober

Første helgen i oktober er det stans i togtrafikken på Asker- og Drammenbanen. Da skal vi gjøre arbeid ved Skøyen og Hvalstad stasjoner som kun kan bli gjort når det ikke kjører tog på jernbanen.

 

 

Vedlikehold av sporveksler

Bane NOR og entreprenør Spordrift AS skal gjøre vedlikeholdsarbeid på sporveksler ved Hvalstad og Skøyen. Arbeidet pågår fra lørdag 2.oktober kl. 21:15 frem til søndag 3.oktober kl. 07:15.

 

Vi skal bruke skinne-/veimaskin, skinnekappsag og toppsliper. Disse arbeidene vil medføre litt støy i perioder for enkelte naboer til jernbanen. Vi beklager ulempene,  men understreker at vi vil legger vekt på å begrense ulempene så mye som mulig. I innsovningstiden fra 23:00 til 01:00 vil det ikke være støyende arbeid.

 

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Av hensyn til gods- og persontrafikken, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes intensivt mens banen er stengt.

 

Har du noen spørsmål?

Ved eventuelle spørsmål om arbeidet eller andre henvendelser, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.