Sporarbeid på Vestfoldbanen natt til tirsdag 2. november

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til tirsdag 2. november foregå utbedring av sporet på strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 05.00. Aktiviteten vil medføre støy knyttet til bruk av maskiner og utstyr for kapping og sveising av skinner, samt sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være svært kortvarige.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Ønsker du mer informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med;

Marius B. Tangen
Anleggsleder Spordrift AS
Mobil:   906 50 084 (08-16)
E-post: marius.benmessaoud-tangen@spordrift.no