Påminnelse om nattarbeid i Sandefjord

Onsdag 3. november varslet vi om planlagt nattarbeid i Sandefjord og omegn. I en travel hverdag hender det at ting går i glemmeboken. Vi ønsker derfor å gi de nærmeste naboene en liten påminnelse.

I perioden f.o.m. natt til onsdag 10. november t.o.m. natt til søndag 14. november, vil det foregå rydding av vegetasjon langs sporet i området mellom Halvdan Svartes gate 18 og Sandefjordsveien.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01:30 og 04:30 (onsdag-fredag), lørdag til kl. 05:30 og søndag til kl. 06:30. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder blant annet knyttet til bruk av motorsag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at varigheten av særlig støyende arbeid vil være relativt kortvarig (anslagsvis 1 - 1,5 time per natt). For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har gitt tillatelse til at arbeidet kan utføres.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?
Vegetasjonsryddingen er et ledd i det pågående arbeidet med å utbedre skader etter «kråkebrannen» i Sandefjord tidligere i høst. Våre anlegg ble påført omfattende skader, og innebærer blant annet at vi må sette opp noen nye signaler. Vegetasjonsrydding er nødvendig for å sikre at lokomotivførerne har god sikt til disse.

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er ellers viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. I tillegg bidrar gir det bedre utsikt fra togvinduet og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Dersom det er ønskelig eller nødvendig med mer informasjon, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send e-post til kundesenter@banenor.no