Nattarbeid ved Borgestad 15. - 18. juni

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Bratsbergbanen. I den forbindelse vil det foregå arbeid i sporet ved Borgestad natt til onsdag 16. juni, torsdag 17. juni og fredag 18. juni.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter såkalt nøytralisering av sporene (se forklaring under). Natt til 16. og 17. juni foregår arbeidet i et området på høyde med Smørhullet. Natt til 18. juni vil det bli jobbet i området rett nord for Menstadbrua.

Det generelle støynivået vil ikke være spesielt høyt, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftig støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Hva er nøytralisering og hvorfor gjør vi det?
Hensikten med arbeidet er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som blant annet kan føre til avsporing.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Ivar Kristoffer Medgard Bekkevold
Arbeidsleder
Mobil:    916 66 157
E-post:   ivar.kristoffer.medgard.bekkevold@spordrift.no