Nattarbeid på Vestfoldbanen og Drammenbanen 18. – 22. oktober

Vi moderniserer og vedlikeholder det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det i perioden 18. – 22. oktober foregå maskinelt vedlikehold av spor i Drammensområdet.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 05.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Detaljer om arbeidet
Natt til tirsdag 19.10.:      Pakking av spor ved Sundland og Drammen.
Natt til onsdag 20.10.:      Pakking av sporveksler i Drammen.
Natt til torsdag 21.10.:     Pakking av spor på delstrekningen Drammen-Kobbervik.
Natt til mandag 18.10.:    Pakking av spor og sporveksler ved Brakerøya.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no