Nattarbeid på Vestfoldbanen 13. - 18. oktober

Vi moderniserer og vedlikeholder det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det i perioden 13. – 18. oktober foregå maskinelt vedlikehold av spor på en rekke delstrekninger og steder mellom Drammen og Sem.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 05.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Detaljer om arbeidet
Natt til torsdag 14.10.:     Pakking av spor ved Drammen og Mjøndalen.
Natt til lørdag 16.10.:       Pakking av spor på delstrekning mellom Larvik og Skien.
Natt til søndag 17.10.:      Pakking av spor ved Kobbervik, Nykirke og Skoppum.
Natt til mandag 18.10.:    Pakking av spor på delstrekning mellom Skoppum og Barkåker, Tønsberg og Sem.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no