Jobb i sporet ved Tønsberg

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I den forbindelse pågår det maskinelt sporvedlikehold i området der Stenmalveien krysser Vestfoldbanen.

Arbeidet består i utskifting av masser under sporene. Arbeidet utføres på dagtid (07-17), og skal etter planen være avsluttet tirsdag 21. september. Vi gjør oppmerksom på at det er planlagt arbeid søndag 19. september, forutsatt at vi får tillatelse fra politiet.

Arbeidet vil innebære støy knyttet til bruk av dieseldreven, skinnegående spesialmaskin for fjerning av gammel pukk. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Dersom du ønsker mer informasjon om arbeidet som utføres, kan du kontakte:

Svein Arild Lunde
Anleggsleder Spordrift AS
Mobil:   902 07 174
E-post: svein.arild.lunde@spordrift.no