Etterarbeid etter brannen i Sandefjord

Brannen i Sandefjord forårsaket omfattende skader. Arbeidet med utbedring pågår for fullt, og i periodene 9. – 12. og 16. – 19. november vil det foregå nattarbeid i forbindelse med montering av nye lokk på langsgående betongkanaler på strekningen mellom Hybbestad og Hasle planovergang.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner samt dieselaggregat. Det generelle støynivået vil være moderat, men perioder med noe kraftigere støy må påregnes. Vi understreker imidlertid at mannskap og maskiner hele tiden forflytter seg, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

For mer informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Svein A Lunde
Arbeidsplanlegger
Tlf.:      902 07 174 (08-16)
E-post: svein.arild.lunde@spordrift.no