Bane NOR bygger ut fiber langs Bratsberg- og Vestfoldbanen

Jernbanen digitaliseres. Bane NOR bygger derfor ut og forbedrer jernbanens transmisjonsnett, altså fiber, over hele Norge. Dette er en viktig del av arbeidet for å øke punktligheten på jernbanen.

Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue

Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Med ERTMS får vi en mer stabil, sikker og punktligere jernbane. Før vi kan installere det nye systemet, må vi forbedre og bygge ut fiber langs jernbanen. Nå jobber vi langs Bratsberg- og Vestfoldbanen.

Fiber trengs for å kunne bruke det nye signalsystemet. Det brukes også til kundeinformasjon på stasjoner, som skjermer og høyttalere, og gir bedre dekning for GSM-R, jernbanens egne lukkede mobilnett for kommunikasjon mellom togfører og togleder. Vi bygger et redundant nett, som betyr at om en kabel skulle feile ett sted, har transmisjonen alltid annen vei å gå for å nå målet. Slik unngår vi nedetid og uønskede stopp i trafikken.

Arbeidene er i gang

Arbeidene mellom Sem og Larvik stasjoner på Vestfoldbanen startet i april 2021, og skal etter planen avsluttes i desember 2021. I perioden 1. til 30.november arbeider vi mellom Lauve og Larvik stasjoner, fra kl. 21.00 til kl. 07.00.

Vi jobber også mellom Porsgrunn og Nordagutu på Bratsbergbanen. Her startet vi også i april 2021, og skal etter planen være ferdig i april 2022. I perioden 1. til 30.november arbeider vi mellom Valebø og Hoppestad stasjoner, fra kl. 21.00 til kl. 07.00.

Vi bygger nye føringsveier for kabler der det er behov for det. Fløter fiber langs strekningen og legger fiber til telekommunikasjonsrom, stasjoner og jernbaneutstyr som sporveksler. Det er entreprenøren Banedrift AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Bane NOR.

I forbindelse med bygging av nye kabelkanaler, må naboene regne med noe støy og trafikk fra arbeidsmaskiner. På grunn av togtrafikk på dagtid, vil arbeidene stort sett foregå på nattetid. Vi må også bruke bilveier tilknyttet strekningen. Vi beklager ulempene dette kan medføre, men gjør oppmerksom på at vi ikke gjøre støyende arbeider i innsovingsperioden mellom 23:00 og 01:00.

De nærmeste naboene vil motta SMS-varsel med detaljert informasjon når vi skal arbeide i deres område.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter, åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.