Arbeid på Drammensbanen 23. - 25. oktober

Bane NOR har ansvaret for drift og vedlikehold av det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det i perioden 23. - 25. oktober foregå arbeid som forsterker og fornyer på Drammensbanen, mellom Asker og Brakerøya.

Asker - Brakerøya, Vedlikehold

Arbeidet utføres av Veidekke Entreprenør AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå fra kl. 06:00 23.oktober frem til kl. 02:00 25.oktober. Det vil være en sluttkontroll av KL-anlegg i tunnelen mellom Asker - Lier. Det skal også monteres oppheng for kontaktledninger over spor 1-2-3 på Brakerøya stasjon, samt monteres hengemast på Lier holdestasjon. Arbeidet ved Brakerøya og Lier, vil utføres på dagtid i perioden. For arbeidet vil det benyttes skinne-veimaskiner. Arbeidet utføres for å gi sikker togfremføring. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, vi beklager ulempene som følge av arbeidet.

Arbeidet generer ikke alternativ overnatting.

Lier, Vedlikehold

Arbeidet utføres av Spordrift og Energima på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå 23. og 24.oktober på dagtid. Det vil benyttes en lift, samt en teleskoptruck for å demontere en brannventilator i tunnelmunningen på Lier. Arbeidet utføres for å sikre god ventilering av tunnelen ved tilfeller av brann. Arbeidet støyer ikke over nivået av bakgrunnsstøy.

Arbeidet generer ikke alternativ overnatting.

Lier - Bragernes, Vegetasjonsrydding

Arbeidet utføres av Nettskog/Assen Linjerydding AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå 23. og 24.oktober på dagtid (kl. 07:00 -17:00). Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av motorsag, ryddesag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, og vi forsøker å jobbe lengst mulig unna bolighus tidlig på morgenen.

Arbeidet generer ikke alternativ overnatting.

Huseby Blokkpost, Vedlikehold

Arbeidet utføres av Bane NOR BN Liv Drammen, og vil foregå 23. og 24.oktober på dagtid. Det vil benyttes hjulskadedetektor for re-montering av optiske sensorer i spor og kalibrering av hele anlegget ved Huseby Blokkpost. Arbeidet utføres for å gi sikker togfremføring. Arbeidet støyer ikke over nivået av bakgrunnsstøy.

Arbeidet generer ikke alternativ overnatting.

Lieråstunnelen, vedlikehold

Arbeidet utføres av BMO Entreprenør AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå fra kl. 05:00 23.oktober frem til kl. 23:00 24.oktober. Det vil benyttes fire skinne-vei maskiner og en skinnehenger, som vil arbeide med vannsikring i tunnelen. Det vil i tillegg foregå boring og injisering av masse i sprekker. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, vi beklager ulempene som følge av arbeidet. I forbindelse med arbeidet vil det være en riggplass utenfor tunnelen ved Hagaløkkveien.

Arbeidet generer alternativ overnatting. Berørte naboer er varslet per SMS.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Alternativ overnatting

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no