Arbeid i sporet ved Tønsberg stasjon 29. - 31. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det helgen 29. – 31. oktober foregå arbeid i sporet ved Tønsberg stasjon.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå natt til lørdag 30.10. (22-07) og natt til søndag 31.10. (22-11). Arbeidet vil innebære støy, blant annet knyttet til bruk av diverse skinnegående spesialmaskiner og utstyr for fjerning av pukk, påfylling av ny pukk samt pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte naboer.

Hvorfor skifter vi ut pukken under sporet?
Ballastpukken under skinnene og svillene utsettes for store krefter fra tunge tog. Over tid slites pukken ned. Dette fører blant annet til at pukken etter hvert får dårligere evner til å drenere unna nedbør. Når vann blir stående i sporet svekkes stabiliteten, og sporanleggene blir mer utsatt for blant annet solslyng og telehiv.

For mer informasjon om arbeidet som skal utføres, ta gjerne kontakt med:

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no