Arbeid i sporet natt til torsdag 9. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til torsdag 9. september bli utført utbedring av sporet på strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 05.00. Aktiviteten vil medføre støy knyttet til bruk av maskiner og utstyr for kapping og sveising av skinner, samt sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være svært kortvarige.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no