Anleggsarbeid og opprydding etter brannen i Sandefjord

Brannen i Sandefjord forårsaket omfattende skader. Arbeidet med utbedring pågår for fullt, og i perioden 10. november til 14. desember vil det foregå nattarbeid i forbindelse med gjenoppbyggingen av anleggene som ble ødelagt i brannen.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01:30 og 04:30 (mandag-fredag), lørdager til kl. 05:30 og søndager til kl. 06:30. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med kraftigere støy må påregnes. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til fjerning av pukk. Se under for flere detaljer. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale myndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Detaljer om det planlagte arbeidet

I tidsrommet 10. – 14.11. vil det foregå vegetasjonsrydding over en strekning på om lag 100 meter i området mellom Sandefjordsveien og Bugårdsbakken. I arbeidet vil det bl.a. bli benyttet motorsag og fliskutter.

I tidsrommet 17. – 20.11. vil det foregå fjerning av pukk på utvalgte steder på strekningene Haslebakken-Dølabakken og Sandefjordsveien-Bugårdsbakken. I arbeidet vil det bli blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Aktiviteten vil innebære perioder med støy som overskrider anbefalte grenseverdier. Vi understreker imidlertid at arbeidet forflytter seg, noe som bidrar til at det ikke blir flere sammenhengende netter med kraftig støy på hvert enkelt arbeidssted.

I tidsrommet 24. – 30.11. vil det foregå montering av nye signaler på strekningen mellom Haslebakken-Dølabakken og Sandefjordsveien-Bugårdsbakken. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av støyende håndverktøy (muttertrekkere o.l.) må påregnes.

I de samme områdene vil det samtidig pågå arbeid med å trekke nye kabler. I tillegg skal gamle kabler fjernes. Denne aktiviteten vil pågå helt frem til 14.12. Også dette arbeidet vil foregå med dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være relativt moderat.

Dersom det er ønskelig eller nødvendig med mer informasjon, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send e-post til kundesenter@banenor.no