Drammenbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen

Vedlikehold av jernbanen pågår året rundt, og mye arbeid kan gjøres mellom togavgangene. Arbeid som krever lengre økter uten togtrafikk, blir ofte gjort om natten for å unngå stans i trafikken. Ulempen er at arbeidet kan støye en del, og målet vårt er at du som nabo til jernbanen alltid skal være informert på forhånd.

På denne siden legger vi ut varsler om større planlagte arbeider som berører naboene våre langs Drammenbanen, Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og Brevikbanen. Vi bruker sms, sosiale medier og i noen tilfeller post og annonser i lokale aviser for å informere naboene.

Her finner du nyttig informasjon om de store utbyggingsprosjektene på Vestfoldbanen: