Natt- og helgearbeid ved Kirkenær stasjon

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av Solørbanen. I den forbindelse vil det helgen 25. og 26. juni foregå arbeid i sporet ved Kirkenær stasjon.

Arbeidet omfatter riving av sporveksel og bygging av spor ved stasjonen, og vil bli utført av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 12.00, lørdag formiddag til ca. kl. 12.00 dagen etter. Aktiviteten vil innebære moderat støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Frank Enger
Anleggsleder Railcom AS
Mobil:   916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as

Kontaktperson Bane NOR
Odd Albert Nygård
Byggeleder
Mobil:   916 57 535

E-post: odd.albert.nygard@banenor.no