Natt- og helgearbeid på Solørbanen 18. - 19. juni

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av Solørbanen. I den forbindelse vil det helgen 18. og 19. juni foregå arbeid i sporet på strekningen mellom Våler og Braskereidfoss.

Arbeidet omfatter justering/løfting av sporet, og vil bli utført av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR. Aktiviteten vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 07.00, lørdag morgen til ca. kl. 19.00 søndag kveld. Aktiviteten vil innebære moderat støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes. 

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Frank Enger
Anleggsleder Railcom AS
Mobil:   916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as

Kontaktperson Bane NOR
Odd Albert Nygård
Byggeleder
Mobil:   916 57 535
E-post: odd.albert.nygard@banenor.no