Varsel om helg-/nattarbeider ved Kirkenær stasjon

Helg- og nattarbeider på Kirkenær stasjon

Bane NOR moderniserer Solørbanen. I den forbindelse vil det i helgene 21.05 – 22.05, 28.05 – 29.05 og 26.05 (Kristi Himmelfartsdag) foregå arbeider på Kirkenær stasjon. Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes. Arbeidene omfatter bytte av sporveksler på Kirkenær stasjon

Arbeidstider

Arbeidene vil foregå:

Lørdag 21.05 fra KL 12:00 – søndag 22.05 til KL.12:00.

Torsdag 26.05 fra KL. 07:00 – 19:00

Lørdag 28.05 fra KL. 12:00 – søndag 29.05 til KL. 12:00

Hvorfor Helg/nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller epost til kundesenter@banenor.no. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.