Forsinket ferdigstillelse av arbeidene på Nidelv og Skansen bruer i Trondheim

Ferdigstillelse av arbeidene på Nidelv og Skansen bruer har blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan. De to bruene er kompliserte å jobbe med, og det har dukket opp ulike utfordringer underveis.

Skansen bru er en klaffebru; det betyr at brospennet kan heves så høye båter kan passere under. Brua ble tatt i bruk for jernbanetrafikk i 1918, og var den første av sin type i Norge. Brua er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var ansvarlig for den verdenskjente brua Golden Gate Bridge i San Francisco. I 2005 ble Skansenbrua fredet. Foto: Tone Vanvikmyr / Bane NOR

 

Nidelv bru

På Nidelv bru på Meråkerbanen er det kun mindre betongarbeider som gjenstår – noe som utføres når det blir bedre klimatiske forhold til våren.

 

Skansen bru

–  På Skansen bru på Dovrebanen ble oppstarten forskjøvet fra juni til august - etter et sterkt ønske fra båtfolket og næringslivet som kranser Kanalen, forteller byggeleder og prosjekteringsleder, Johannes Østvik, fra Aas-Jakobsen AS – Rådgivende ingeniører.

–  Om værforholdene blir mer normale etter årstiden, forventer vi å være ferdige med overflatebehandlingen på Skansen bru innen medio mars i år slik at brua igjen kan åpnes for passasje av båter, forteller Østvik.

Samtidig kan gangveien under samme bru åpnes, og det kan i kortere perioder bli aktuelt å stoppe gående i forbindelse med svillebytte rett over gangbrua.

Consolvo er entreprenøren på begge bruene. Tranby-firmaet er i jernbane-sammenheng kjent for å være det beste innen bru-reparasjoner, -oppdatering og renovering.

 

Hva vi har gjort så langt

Arbeidene på de to bruene har i hovedsak bestått av sandblåsing og maling av bruene, men også annet vedlikehold har vist seg å være nødvendig. Elementer som må skiftes er dessverre ikke hyllevare og må enten tilpasses eller produseres.

 

Skansen bru

Skansen bru er en klaffebru; det betyr at brospennet kan heves så høye båter kan passere under.

   

Brua ble tatt i bruk for jernbanetrafikk i 1918, og var den første av sin type i Norge.

   

Brua er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var ansvarlig for den verdenskjente brua Golden Gate Bridge i San Francisco.

   

I 2005 ble Skansenbrua fredet.