Digitaliseringen av Røros- og Solørbanen er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider på Røros- og Solørbanen.

Illustrasjonsfoto fra Solørbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Det første vi gjør er å bygge føringsvei og kummer for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi bygger også fundament til nytt teknisk hus og grensesnittskap for strømforsyning på stasjoner. I løpet av 2021 og 2022 skal Gjermundshaug Anlegg AS gjøre denne jobben på Røros- og Solørbanen.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00, også i helgene.

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Hvor jobber vi nå?

Røros stasjon

Fra mandag kveld 20.06 til torsdag morgen 23.06, vil det pågå arbeider ved Røros stasjon fra kl.20:00 - 08:00.

Telneset planovergang

Fra lørdag kveld 25.06 til søndag morgen 26.06, kl.20:00 - 08:00, arbeider vi ved Telneset planovergang.

Rudstad stasjon

I perioden 26.06 - 29.06 arbeider vi ved Rudstad stasjon. Arbeidet vil pågå fra søndag kveld til onsdags morgen, kl.20:00 - 07:00.

Røstefossen planovergang

Fra søndag kveld 03.07 til mandag morgen 04.07, vil vi arbeide ved Røstefossen planovergang fra kl.21:00 - 06:00.

Bakos planovergang

Fra mandag kveld 04.07 til tirsdag morgen 05.07, vil vi arbeide ved Bakos planovergang fra kl.21:00 - 06:00.

Håmmalvoll planovergang

Fra tirsdag kveld 05.07 til onsdag morgen 06.07, vil vi arbeide ved Håmmalvoll planovergang fra kl.21:00 - 06:00.

Eidet planovergang

Fra onsdag kveld 06.07 til torsdag morgen 07.07, vil vi arbeide ved Eidet planovergang fra kl.21:00 - 06:00.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.