Arbeid i sporet ved Martodden 25. - 27. september

Til helgen vil vi arbeide på sporet ved Martodden sidespor i Hamar kommune til Jessnes stasjon i Ringsaker kommune. Arbeidene utføres under helgens totalbrudd som varer fra klokken 07:00 lørdag 25. september til kl 04:00 mandag 27. september.

Det vil arbeides mesteparten av tiden en drøy kilometer fra Martodden, men det vil med jevne mellomrom gå skinnegående materiell både til Martodden sidespor og Jessnes stasjon for lossing av materiell. Ved Jessnes stasjon skal det byttes en sporveksel med stor aktivitet i denne perioden. Det vil etableres rigg for entreprenør både på Martodden sidespor og ved Jessnes stasjon.

Arbeidene vil foregå døgnkontinuerlig i totalbruddet. Vi vil både forberede og gjøre nødvendig etterarbeid til dette prosjektet, men dette vil foregå i vår vanlige arbeidstid.

Denne typen arbeid fører med seg støy, og Bane NOR beklager de ulempene dette måtte føre med seg til naboene. Målet med arbeidene våre er å lage en mer funksjonell, moderne og driftssikker jernbane.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no