Lundamo stasjon utbedres

For å kunne ta imot de nye FLIRT-togene som skal trafikkere Trønderbanen fra april 2021, skal det nå bygges en ny sideplattform til spor 1 på 120 meter. De nye togene vil føre til vesentlig høyere ombordkapasitet, økt komfort og høyrere driftsstabilitet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er parkeringsplassene vest for stasjonen, til venstre i bildet, som midlertidig tas bort i forbindelse med arbeidet. Foto: Bane NOR

Arbeidet starter våren 2020 og i den forbindelse vil store deler av parkeringsplassen på Lundamo stasjon være stengt for reisende fra 24.februar til juni 2020. I denne perioden vil det være mulig å benytte skiltet parkering på ESSO Express Lundamo på motsatt side av E6. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre reisende.

 

Kartutsnitt viser midlertidig parkering ved ESSO Express Lundamo. Foto: Illustrasjon

Vi ser fram til et stasjonsområde med utvidet kapasitet, klar til å ta imot nye tog.