Vossebanen og E16 Arna - Stanghelle

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og banetrase mellom Bergen og Voss.

No er prosjektet i gong med delprosjektet som i første omgang gjeld strekninga Arna–Stanghelle.

Planprogram for strekninga blei lagt ut til høyring i april 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndigheit og skal vedta den endelege planen. Høyringsfristen var 6. juli og vedtak er forventa våren 2019.

E16 og Vossebanen i Bogelia ved Vaksdal, et av de rasutsatte stedene på strekningen. (Foto: Njål Svingheim)
Planlegging
27 km
km
Ny bane og veg
13
min
I dag 28 minutter
21
mrd.
Anslått kostnad
2015
2016
2017
2018
2020
2022
  • Regjeringens vedtak om å bygge ny veg og og bane Arna - Voss med Arna Stanghelle som første etappe.
  • Arbeid med silingsrapport og utkast til anbefaling.
  • Silingsrapport og planprogram ferdigstilles.
  • Planprogram på høring.
  • Reguleringsplan vedtas.
  • Ekstern kvalitetssikring - KS2.
  • Byggestart 1. trinn, Arna-Trengereid (veg).