Vossebanen og E16 - Arna - Stanghelle

Prosjektet på Vossebanen og E16 er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og banetrase mellom Bergen og Voss.

No er prosjektet i gong med delprosjektet som i første omgang gjeld strekninga Arna–Stanghelle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndigheit og skal vedta  reguleringsplanen for prosjektet. 

Den statlege reguleringsplanen skal leggast ut på høyring etter godkjenning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fellesprosjektet blir leia av Statens vegvesen, og løpande informasjon blir lagt på deira prosjektside

E16 og Vossebanen i Bogelia ved Vaksdal, et av de rasutsatte stedene på strekningen. (Foto: Njål Svingheim)
Planlegging
27 km
km
Ny bane og veg
13
min
I dag 28 minutter
25
mrd.
Anslått kostnad
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
  • Regjeringens vedtak om å bygge ny veg og og bane Arna - Voss med Arna Stanghelle som første etappe.
  • Arbeid med silingsrapport og utkast til anbefaling.
  • Silingsrapport og planprogram ferdigstilles.
  • Planprogram på høyring
  • Vedtak planprogram
  • Reguleringsplanvedtak
  • Ekstern kvalitetssikring - KS2
  • Byggestart 1. trinn, Arna-Trengereid (veg)