Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Innføring Barkåker – Tønsberg stasjon.

Høring av forslag til reguleringsplan

Planutvalget i Tønsberg kommune vedtok å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon til offentlig ettersyn møte 27.08.2021. Planen er på høring fra 11.10.-22.11. 2021.

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Saksfamlegg 1. gangsbehandling 27.08.21.pdf

Reguleringsplan Tønsberg stasjon Planbeskrivelse 10.09.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon ROS-Analyse 01.06.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Plankart 08.09.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Bestemmelser 08.09.21.pdf

Reguleringsplan Tønsberg stasjon Illustasjonsplan10.09.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Fagrapport støy 05.10.20.pdf

Reguleringsplan Tønsberg stasjon Miljøoppfølgingsplan 14.05.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Utredning områdestabilitet 28.09.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Trafikale vurderinger 07.05.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Overvannshåndtering 10.12.2020.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Klimagassbudsjett 14.05.21.pdf

Detaljregulering Tønsberg Stasjon Uttalelser oppstart 06.05.21.pdf

Utvidelse av planområde

19. mars 2021 ble det sendt ut varsel om utvidet planområde. Det gjelder to mindre områder, og anses ikke som en vesentlig utvidelse.

202011386-18 Varsel om utvidet planområde for detaljregulering av Tønsberg stasjon.pdf

Oppstart detaljregulering

Bane NOR varslet 18. november 2020 oppstart av detaljregulering av Tønsberg stasjon (eiendom med gårds og bruksnummer 208/5 med flere i Tønsberg kommune). 

202011386-1Vestfoldbanen Barkåker - Tønsberg - Tønsberg stasjon - Varsel om oppstart.pdf

Oppstartsvarsel_Illustrasjon varslingsbrev.pdf

tønsberg st infoskriv TRYKK-kopi.pdf