Innføring Barkåker-Tønsberg stasjon

Bane NOR skal oppgradere Tønsberg stasjon. Formålet er å legge til rette for flere togavganger og flere passasjerer. Oppgraderingen skal være ferdig til det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo blir tatt i bruk.

Bane NOR har utarbeidet forslag til reguleringsplan. Kommunen har vedtatt å sende planen på høring. Byggeperiode er forventet å være fra 2022 til 2025.