Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Tønsberg-Larvik.

Forstudie for strekningen Tønsberg-Larvik

Formålet med arbeidet i denne fasen er å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Her går Bane NOR bredt ut i søken etter konsepter. Det er for å unngå at potensielt mulige alternativer kommer opp senere i planprosessen. Forstudien ble presentert våren 2016.

Planprogram

Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som er planmyndighet til slutt fastsetter planprogrammet. Bane NOR la frem forslag til planprogram 1. mars 2017.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

InterCity-prosjektet

Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.