Starter nye grunnundersøkelser i Sandefjord

Bane NOR skal gjøre nye grunnundersøkelser på 72 eiendommer mellom Stokke og Sandefjord. Målsettingen er å finne en god trasé for det framtidige dobbeltsporet.

– Vi skal gjøre arbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Dette skal ikke føre til noen skader. Skulle det likevel skje uhell, vil Bane NOR erstatte økonomiske tap, sier prosjekteringsleder Atle Sørlie. Illustrasjonsfoto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Totalt 66 grunneiere er blitt varslet og informert om undersøkelsene, som planlegges å starte neste uke, og skal pågå fram til høsten. Arbeidet skjer på strekningen mellom Stokke og Sandefjord, med et særlig fokus på områdene Torp, Storås, Unneberg, Øvre Hasle og Breidablikk.

– Vi gjør dette arbeidet for å finne ut hvor det er best å bygge, innenfor den korridoren som kommunens politikere har vedtatt, sier prosjekteringsleder Atle Sørlie i Bane NOR.

Sørlie håper undersøkelsene gir dem enda større kunnskap om grunnforholdene.

– Å bygge dobbeltspor i leire er dyrt. Finner vi mer grunnfjell blir kostnadene lavere, forklarer han.

Venter på grønt lys
20. juni 2019 vedtok kommunestyret i Sandefjord at det fremtidige dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord skal gå vest for Torp Lufthavn, til en ny stasjon ved Sandefjord videregående skole. Den båndlagte korridoren til jernbaneutbyggingen er stor (rundt 100 meter bred i byen og opptil 300 meter utenfor byen), mens selve dobbeltsporet kun er 15-30 meter bredt.

I arbeidet med reguleringsplanen skal Bane NOR finne ut hvor det er best å legge sporet innenfor korridoren. Når Sandefjords politikere har vedtatt reguleringsplanen, er det klart hvilke eiendommer som blir helt og delvis erstattet av den nye jernbanen. Reguleringsplanfasen har imidlertid ikke startet enda. Det skjer først når Bane NOR får dette i oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Det er foreløpig ikke kommet noen signaler fra direktoratet om når det kan skje.

– I mellomtiden gjør vi det vi kan. Nå starter vi med grunnboringene og det pågår samtidig arkeologiske undersøkelser mellom Stokke og Sandefjord. At vi gjør dette nå, vil forenkle jobben med reguleringsplanen senere, sier Sørlie.

Borer og tar prøver
På noen eiendommer må det grunnbores og tas prøver. Andre steder gjennomføres det seismiske undersøkelser og noen steder må Bane NOR gjøre begge deler, for å få gode resultater.

– Vi skal gjøre arbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Dette skal ikke føre til noen skader. Skulle det likevel skje uhell, vil Bane NOR erstatte økonomiske tap, sier Sørlie.

Her er en beskrivelse av hvordan undersøkelsene foregår:

  • Grunnboringene utføres i hovedsak av en beltegående maskin som borer tynne stålstenger ned i bakken til de treffer berg. Borehullets diameter er rundt fem centimeter. Dersom det skal bores i fjell, vil det kunne oppleves noe støy i perioder. Skal boringen gjøres på skogsmark, kan det bli nødvendig å kviste og/eller felle trær for å komme fram til borepunktene. Dette avklares mellom grunneieren og entreprenøren.
  • Der det grunnbores tas det også prøver for å analyse jorden i laboratorium. Boring og prøvetaking etterlater seg et hull i bakken med diameter på rundt syv centimeter.
  • Seismikk er et verktøy for å kartlegge hvilke løsmasser som finnes under bakken og hvor dypt de går. Undersøkelsen gjøres ved å legge ut en kabel med små sprengstoffladninger hver 20. meter, som plasseres ned i bakken. Seismiske lydbølger reflekteres tilbake til overflaten og registreres. Dette «tegner et kart» over hva som befinner seg under bakken. Det vil kunne være mulig å høre støy fra ladningene og føle vibrasjonene på kroppen.

Bakgrunnen for arbeidet er planleggingen av ny dobbeltsporet jernbane fra Stokke til Sandefjord. Denne strekningen er et viktig ledd i satsingen på et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Prosjekteringsleder Atle Sørlie. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR