Rapport om jernbanen og steinressursene

Direktoratet for mineralforvaltning og Bane NOR har sammen laget en rapport om framtidig dobbeltspor i Stålaker øst og utvinning av steinressurser.

– Vi har gitt våre faglige innspill. Det viktigste for oss er at Larvik og hele regionen får en moderne, raskt og pålitelig jernbane, sier fungerende prosjektsjef Hans Jørgen Bihli. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

(Last ned rapporten nederst på siden)

Rapporten er laget på oppdrag fra regjeringen. Nå er dokumentet sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, som skal gå gjennom dokumentet.

– Vi har gitt våre faglige innspill. Det viktigste for oss er at Larvik og hele regionen får en moderne, raskt og pålitelig jernbane, sier fungerende prosjektsjef Hans Jørgen Bihli i Bane NOR.

Ifølge Bane NORs konsekvensutredning bør det skje i Stålaker øst-korridoren.

– Nå avventer vi departementenes behandling av saken og deretter Kommunal- og moderniseringsdepartementes avgjørelse, sier Bihli.

Det har ikke kommet noen signaler fra departementet om når de vil fatte en beslutning.

Verningen er dyrest
Bakgrunnen for rapporten er Larvik kommunes vedtak av korridor for nytt dobbeltspor 21. august 2019. Kommunestyret vedtok Verningen-alternativet over Tjølling.

Bane NOR anbefalte Stålaker øst og har innsigelse til Verningen-korridoren. Grunnen er at Stålaker øst blir vurdert som best for regionen og det billigste alternativet, mens fagrapportene viser at Verningen-korridoren samlet sett er dårligst og dyrest. Direktoratet for mineralforvaltning har innsigelse til Stålaker øst, som de mener er negativt for larvikittressursene.

Konflikt mellom målsettinger
Når kommunen vedtar et alternativ med innsigelse, er vedtaket ikke er rettskraftig.  Derfor ble saken sendt til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I bestillingen til Direktoratet for mineralforvaltning og Bane NOR skrev departementene: «Regjeringen har som målsetting å redusere kostnader i samferdselssektoren og å legge til rette for økt mineralutvinning. I denne saken kommer disse hensynene i konflikt med hverandre.»